Jalkahoitola Sirjen tietosuojakäytäntö

Tässä kerron miten Jalkahoitola Sirjen hoitolassa keräämme ja käsittelemme tietosuojaan liittyvät asiat tarjottaessa jalkahoitoon  ja klassiseen hierontaan liittyviä palveluitamme.

Jalkahoitola Sirje on aluehallintoviraston (AVI) hyväksymä ja tarkastama terveydenhoitoyksikkö.

Tietojasi käsittelee salassapitovelvoitteen sitoma ammattihenkilö. Olen sitoutunut suojaamaan rekisteröityjen yksityisyyttä soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jalkahoitola Sirje (Y-tunnus 3118977-4)

Tehtaankatu 4, 26100 RAUMA

Sirje Seim-Perälä

Puh. 0443570404

jalkahoitolasirje@outlook.com

Rekisterin nimi

Jalkahoitola Sirje, sähköinen ajanvarausjärjestelmä, paperinen arkisto ja laskutus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme rekisterinpitäjänä seuraavia henkilötietoja:

Rekisterin tietosisältö

  • Henkilö- ja yhteystiedot sekä niiden muutokset
  • Hoidon kannalta välttämättömät esi- ja terveystiedot sekä hoitokirjaukset 
  • Maksajan nimi, yhteystiedot ja maksuperuste
  • Asiakkaan henkilötunnus

 

Asiakkaan henkilötunnuksen käsittelyn tarkoitus on klassisen hieronnan ja jalkahoitopalveluiden tarjoaminen ja hoidon seuranta, hoitosuositusten antaminen, mahdolliset hoitojen korvausasiat ja niihin tarvittavien tietojen antaminen ja käsittely

Käsittelyn oikeusperuste: Käsittely on välttämätöntä asiakkaan yksiselitteiseksi yksilöimiseksi GDPR Art. 6(c) ja tietosuojalain 29 § mukaisesti, kun kyse on esimerkiksi korvausasioiden käsittelystä ja terveydenhuollon tietojen käsittelystä

 

Asiakasasiakirjojen tarkoituksena on palvella
  • asiakkaan hoidon suunnittelua, toteutusta ja seurantaa sekä edistää hoidon jatkuvuutta
  • asiakkaan tiedonsaantioikeutta ja oikeusturvaa
  • terveydenhuollon ammattihenkilöiden oikeusturvaa
  • terveydenhuollon palvelujen turvallisuutta ja laadunvalvontaa
Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Laskujen kopiot toimitetaan Amipro Oy:lle kirjanpitoa varten, jossa ne säilytetään asianmukaisesti vaaditun ajan. Tietoja voidaan luovuttaa asiakkaalle itselleen tai poikkeustilanteessa asiakkaan edustajalle, ellei siihen ole lainsäädännöllistä estettä. Lainsäädännön erityismääräyksiin perustuen tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, tutkimuslaitoksille, vakuutuslaitoksille ja vakuutuskassoille. Tietoja ei käytetä markkinointiin. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Paperinen arkisto säilytetään lain määräämän ajan, lukollisessa kaapissa. Vanhentuneet arkistot tuhotaan asianmukaisesti. Sähköisen ajanvarauspalvelun (vello) tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Vellossa ei käsitellä henkilötunnusta.

Evästeet

Internet-sivusto käyttää evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päälaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan tunnistaa ja laskea sivustoilla vierailevat selaimet.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö:

Sähköisellä ajanvarauspalvelulla (vello.fi) omat tietosuojaselosteet, joihin voi tutustua kyseisen yrityksen sivuilla.

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötietonsa. Kirjallinen pyyntö osoitetaan Jalkahoitola Sirjelle  yllä olevaan osoitteeseen omakätisesti allekirjoitettuna. Varaudu siihen, että pyydämme sinua osoittamaan henkilöllisyytesi luotettavalla tavalla. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat perusteettomia.

Tietojen korjaaminen

Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan kirjallisen pyynnön perusteella, joka toimitetaan Jalkahoitola Sirjelle yllä mainittuun osoitteeseen. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia väärän, epätarkan, epätäydellisen, vanhentuneen tai tarpeettoman tiedon korjaamista tai täydentämistä.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Rekisteröity voi pyytää poistamaan rekisteröityä koskevia henkilötietoja. Suoritamme pyynnön mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeudellista perustetta tai velvoitetta olla poistamatta tietoa. 

Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä

Rekisteröity voi pyytää meitä rajoittamaan tiettyjen henkilötietojensa käsittelyjä. Tietojen käsittelyn rajoittamista koskeva pyyntö saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää palveluita.

Oikeus vastustaa tiedon käsittelyä

Rekisteröity voi myös pyytää rajoituksia henkilötietojensa käsittelyyn, mikäli tietoja käsitellään muihin tarkoituksiin kuin palvelumme suorittamiseksi,  tai laista aiheutuvan velvollisuuden täyttämiseksi. 

Oikeus peruuttaa suostumus

Jos rekisteröidyn henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.

Valitus valvontaviranomaiselle

Jos rekisteröity kokee käsittelyn olevan ristiriidassa voimassa olevan lainsäädännön kanssa, on mahdollista tehdä valitus paikalliselle tietosuojavalvontaviranomaiselle. Lisää ohjeita osoitteessa www.tietosuoja.fi.

Muutokset

Voimme muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä. Muutettu tietosuojakäytäntö on saatavilla osoitteessa https://jalkahoitolasirje.fi/ . Näin  käyttäjät ovat aina tietoisia siitä, miten heidän henkilötietojaan käsitellään.